Par mums

Biedrības “Gara dziesma” radītāji ir Latvijas mūziķi brāļi Jānis un Atis Auzāni. Biedrībai ir liela pieredze darbā ar bērniem radošu un dziedošu bērnu nometnēs, tai skaitā ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi vai psiholoģiska rakstura problēmas. 

Pēdējo četru gadu laikā biedrība ir organizējusi 15 bērnu nometnes, kurās piedalījušies vairāk kā 400 bērni no Latvijas un diasporas. Biedrībai ir vairāku gadu garumā izstrādāta, pārbaudīta un licencēta nometnes programma, kas balstīta uz bērnu saliedēšanu, draudzības un radošuma veicināšanu. Interešu izglītības programmas licences numurs 2022/10/23.

Biedrība aktīvi piedalās dažādos fondu projektos, meklējot finansējumu, lai dotu iespēju bērniem piedalīties saturīgās un kvalitatīvās nometnēs arī bez maksas vai ar daļēju līdzfinansējumu. 

Realizētie projekti:

1. Brāļu Auzānu dziedošās un radošās vasaras un rudens nometnes bērniem un jauniešiem no 7 līdz 17 gadiem: 2020. gadā – 2 nometnes, 2021. gadā 3 nometnes, 2022. gadā 3 nometnes, 2023.gadā 7 nometnes

Dalībnieku skaits – vairāk kā 400 bērni.

Galvenās aktivitātes: dažādu spēļu spēlēšana, darbošanās radošajās darbnīcās, sportošana, darbošanās meistarklasēs ar Latvijā zināmiem mūziķiem, dejotprasmes apgūšana, darbs mobilajā ierakstu studijā, vokāla prasmes un skatuves kultūras attīstīšana un apgūšana, pikniku, kino vakaru, karaokes dziedāšana, talantu šova veidošana u.c. aktivitātes un izklaides.

2. Projekta “Bērnu un vecāku diennakts nometņu organizēšana ģimenes vērtību saglabāšanai un popularizēšanai” (līguma identifikācijas numurs: 2021.LV/ĢDP/036/37) organizators 2021 gadā - 3 nometnes.

Dalībnieku skaits – 75 cilvēki.

Veicamās aktivitātes – dziedātprasmes veicināšana, skatuves māksla un kultūra, lampu drudža pārvarēšanas tehnikas, pareizas elpošanas tehnikas apmācība, dejotprasmes apgūšana, dziedāšana mikrofonā un vienas dziesmas studijas ieraksts individuāli vai kopā ar visu ģimeni, karaoke, priekšnesumu gatavošana noslēguma koncertam, u.c.

3. Projekta “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” ietvaros, bērnu diennakts nometnes organizēšana, saglabājot un veicinot diasporas saikni ar Latviju un stiprinot tās nacionālo identitāti organizators 2022. gadā.

Dalībnieku skaits – 50 bērni.

Galvenās aktivitātes: dziedātprasmes nodarbības, darbs skaņu ierakstu studijā, dejotprasmes apgūšana, skatuves mākslas nodarbības, dejošanas nodarbības, darbošanās radošajās darbnīcās (zīmēšana, gleznošana, u.c.), sporta aktivitātes, saliedēšanas un komandas spēles.

4. Šobrīd tiek īstenots projekts “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - bērnu diennakts nometnes organizēšana, saglabājot un veicinot diasporas saikni ar Latviju un stiprinot tās nacionālo identitāti 2023. gada vasarā.

Dalībnieku skaits – 40 bērni.

Galvenās aktivitātes: dziedātprasmes nodarbības, darbs skaņu ierakstu studijā, dejotprasmes apgūšana, skatuves mākslas nodarbības, meistarklases ar Latvijā zināmiem mūziķiem, dejošanas nodarbības, darbošanās radošajās darbnīcās (zīmēšana, gleznošana, u.c.), sporta aktivitātes, saliedēšanas un komandas spēles.

5. Sadarbībā ar Olaines  un Mārupes novadu pašvaldībām 2022. gadā tika veiksmīgi realizētas Radošās vasaras nometnes Olaines novada un Mārupes novadu bērniem un jauniešiem no vecumā 7 līdz 17 gadiem.

Dalībnieku skaits – 40 bērni.

Galvenās aktivitātes: dažādu spēļu spēlēšana, darbošanās radošajās darbnīcās, sportošana, darbošanās meistarklasēs ar Latvijā zināmiem mūziķiem, dejotprasmes apgūšana, darbs mobilajā ierakstu studijā, vokāla prasmes un skatuves kultūras attīstīšana un apgūšana, pikniku, kino vakaru, karaokes dziedāšana, talantu šova veidošana u.c. aktivitātes un izklaides.

6. Sadarbībā ar Olaines, Mārupes, Ķekavas, Ādažu, Salaspils novadu un Liepājas pilsētas pašvaldībām 2023. gadā tika veiksmīgi realizētas Radošās vasaras nometnes šo novadu bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 17 gadiem.

Dalībnieku skaits – 100 bērni.

Galvenās aktivitātes: dažādu spēļu spēlēšana, darbošanās radošajās darbnīcās, sportošana, darbošanās meistarklasēs ar Latvijā zināmiem mūziķiem, dejotprasmes apgūšana, darbs mobilajā ierakstu studijā, vokāla prasmes un skatuves kultūras attīstīšana un apgūšana, pikniku, kino vakaru, karaokes dziedāšana, talantu šova veidošana u.c. aktivitātes un izklaides.